Stresscoaching og mindfulness2019-02-04T08:49:31+00:00

STRESSCOACHING OG MINDFULNESS

Stress i længere perioder er skadeligt.

Mennesker oplever stress, når de opfatter, at der er en ubalance mellem de krav, der stilles til dem, og de ressourcer de har til rådighed til at leve op til disse krav. Selv om oplevelsen af stress er psykisk, påvirker stress også din fysiske sundhed.

Stress-reaktionen er et alarmberedskab, som sættes igang, når vi kommer i en udfordrende situation – det kan for eksempel være, når der sker noget uventet. Stress-reaktionen består i, at vores autonome nervesystem sætter i gang, og at produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Det resulterer i, at vores hjerte begynder at slå hurtigere, at vi bliver fokuserede, at vi måske begynder at svede og lignenden. Reaktionen skærper altså vores sanser og sætter os i stand til at handle hurtigt.

Dette kaldes kortvarig stress. Fornemmelsen kan være ubehagelig, men alarmreaktionen er helt normal og sund, da det er nødvendigt for os, at kunne reagere hurtigFår vi løst udfordringen, der stresser os, eller har vi en forventning om, at vi kan løse den, falder kroppens alarmberedskab hurtigt igen.

Den langvarige stress opstår, når de situationer, der stresser os, ikke forsvinder eller bliver håndteret, men fortsætter i uger, måneder eller år. Hvis kroppen igennem længere tid producerer store mængder adrenalin og kortisol, er den i konstant beredskab. Når kroppen på denne måde ikke får lov til at slappe af, bliver det skadeligt for. Længerevarende eller gentagne stressperioder kan med tiden være årsag til depressioner, hjerte-kar- og livsstilssygdomme.

Symptomer på stress

FYSISKE

 • Hovedpine

 • Hjertebanken

 • Rysten på hænder

 • Svimmelhed 

 • Trykken for brystet

 • Mavesmerter

 • Hyppig vandladning

 • Diarré

 • Nedsat potens og libido

 • Hyppige infektioner

 • Forværring af kronisk sygdom

 • Mavesmerter

PSYKISKE

 • Ulyst

 • Træthed

 • Indre ro

 • Hukommelsesbesvær

 • Koncentrationsbesvær

 • Rastløshed

 • Irritabilitet

 • Lav selvfølelse

 • Angst

 • Nedsat humorstisk sans

 • Følelse af udmattelse

 • Depression

ADFÆRDSMÆSSIGE

 • Søvnløshed

 • Hyperventilation

 • Mister overblik

 • Indesluttethed

 • Vrede

 • Aggresivitet

 • Sygefravær

 • Ubeslutsomhed

 • Trøstespisning

 • Øget brug af stimulanser

 • Ændrede kostvaner

 • Nedsat præstationsevne

STRESS I DIN VIRKSOMHED

Oplevelsen af stress kan ændre den måde en person føler, tænker og agerer på. Symptomerne kan have stor betydning for din virksomhed, her i blandt fravær, stor personaleudskiftning, dårlig overholdelse af deadlines, disciplinære problemer, chikane, nedsat produktivitet, uheld/fejl, forøgede omkostninger/erstatninger, udgifter til sygemeldinger eller sundhedsydelser.

Desværre er stress i dag en del af hverdagen i mange virksomheder. Med stigende konkurrence og øgede krav til forandring og robusthed, er behovet for en målrettet og individuel stressreducerende indsats vigtigere end nogensinde før. Der kan også være et behov for at forebygge ved at hjælpe de medarbejdere, som oplever en eller anden form for stress uden der er tale om en sygemelding her og nu. Der er mange måder at arbejde med sundhed og trivsel, og det er en god ide, at tage fat på et tideligt stadie, nemlig allerede når medarbejderne begynder at ligge lidt lavt på energi. På den måde kan vi forebygge, og spare mange penge og undgå lange sygemeldinger.

MÅLRETTET INDSATS

Sammen kan vi skræddersy et forløb omkring stressforebyggelse og stresshåndtering for hele virksomheden og/eller den enkelte medarbejder. Individuel stresshåndtering kan skabe et bedre og mere robust miljø, og dermed styrke virksomhedens kultur og indtjening. Individuel stresscoaching og stresshåndtering er et effektivt værktøj til stressbehandling af virksomhedens medarbejdere. Stresscoaching og mindfulness er for jer, som vil forebygge stress på arbejdspladsen og/eller ønsker at hjælpe stressede ledere og medarbejdere.

STRESSCOACHING

Stresscoaching er essentiel. Ifølge den nyeste undersøgelse føler hver 7. dansker sig stresset. 35.000 er dagligt sygemeldt på grund af stress. Endelig er stress den største udløser af angst og depression.

Igennem stresscoaching- og coping arbejder vi med måden, hvorpå den enkelte medarbejder bevidst eller ubevidst håndterer eller mestrer forskellige belastende stress-situationer. Begrebet omfatter såvel de ”indre” handlinger, så som overvejelser, tanker, vurderinger og følelser, såvel som de ”ydre” handlinger, der bliver resultatet af de indre.

Desuden arbejder vi med værdier og holdninger, så opgaver bliver meningsfulde, begribelige og håndterbare. Jo bedre vi er til at føle tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterlig på trods af modgang, traumatiske oplevelser og handicap, jo bedre præmisser gives følelsen af sammenhæng og sundhed.

MINDFULNESS

I den fortravlede og ofte stressede hverdag, som mange har, er vi ikke opmærksomme og tilstede i nuet. Vi mærker ikke hvad der sker i kroppen, men grubler i stedet over fortiden eller bekymrer os om fremtiden.Ved hjælp af simple mindfulness og åndedrætsteknikker, bliver vi bedre til at håndtere livets udfordringer – vi bliver mere nærværende og tilstede i livet og i arbejdet.

Åndedrættet er et mentalt- og fysisk tilstandsbarometer. Hvis dit åndedrættet er kort og anspændt vil dit sind også være uroligt. Er det derimod dybt og roligt, eksisterer der mental- og fysisk balance. Vi trækker vejret ca. 20.000 – 30.000 gange i døgnet, så det har stor betydning for vores helbred, hvis vi trækker det forkert. Trækker vi derimod vejret optimalt, får vi ilt til hjerne og krop, og det betyder, at  tænke klart og opleve overskud til dagens udfordringer.

FÅ ET OPKALD AF PERNILLE