PERSONLIG TRÆNING

1. Betingelser og vilkår. 

Kunden engagerer firmaet til personlig træningstjenester, der skal leveres af virksomhedens træner(re).

  1. Personlige træningssessioner varer 60 minutter.
  2. Træner opretter et træningsprogram, som bliver benyttet under træningssessionerne. Træningsprogrammet skal være tilpasset kundens fitnessniveau og oplevelse for at opfylde kundens mål.
  3. Kunden vil få tildelt en træner af PS Studio og kan ændres til enhver tid. Kunden kan anmode om en ny træner, og virksomheden vil gøre alt for at imødekomme, hvis omstændighederne tillader det.
  4. Kunden accepterer at underskrive vedlagte informeret samtykke og antagelse af risiko og frigivelse af ansvar.
  5. Klienten accepterer at informere både PS Studio ApS (att. Pernille Skall) og den tildelte træner om alle betingelser, medicinske eller på anden måde, der kan påvirke hans / hendes evne til at deltage i træningssessioner.

2. Træningssessioner. Træningssessioner kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende aktiviteter: test af fysisk kondition; konditionstræning; kardiovaskulær træning; vægtløftning og træning; og strækning.

3. Betalinger.

Afhængigt af det aftalte abonnement kan betalingen foregå på følgende måder:

Årsabonnement

Klient kan betale for træningssessioner i 12 lige store rater, som vil blive opkrævet med 30. dages mellemrum via DIBS eller faktura

Klient kan betale for alle træningssessioner ved udførelsen af ​​en  kontrakt til en nedsat sats (svarende til 10% af den oprindelige pris). Alle træningssessioner skal bruges inden 365 dage efter ikrafttrædelsesdatoen for kontrakten. Hvis klient ønsker at købe yderligere træningssessioner, vil parterne indgå en ændring af denne kontrakt. 

Ved betaling af alle træningssessioner er det ikke muligt at få tilbagebetalt beløbet efter de 14 dages fortrydelsesret er overskredet.

Måned-måneds abonnement

Klient kan løbende betale for træningssessioner i lige store rater, som vil blive opkrævet med 30. dages mellemrum via DIBS eller faktura.

4. Annullering af træningssessionen. Kunden skal give 24  timers varsel om enhver nødvendig aflysning af en planlagt træningssession. Manglende frist på 24 timers varsel medfører, at klienten bliver opkrævet den fulde sats for den aflyste / ubesvarede træningssession. Virksomhed og træner vil bestræbe sig på også at give kunden 24 timers varsel om enhver planlagt træningssession, der muligvis skal annulleres; dog kan der være tilfælde, hvor dette ikke er praktisk muligt.

5. Godtgørelse. Klient accepterer at skadesløsholde og holde uskadeligt selskab og dets træner (r) for eventuelle skader, sygdomme og lignende, der opleves som følge af klientens træningssessioner.

6. Binding og afslutning.

Hver af parterne kan opsige samarbejdet på tredive (30) dages skriftlig varsel til den anden part.

I tilfælde af en kontrakt med 12-måneders binding er blevet underskrevet, og kontrakten brudt af klienten inden de 12 måneders binding er gået, vil klienten blive opkrævet 125 DKK pr. brugte træningssession – så den betalte pris vil være svarende til måned-måned abonnement.

Det er ikke muligt at afslutte et forudbetalt forløb. Det vil sige, at du ikke kan få pengene tilbage ved binding og forudbetaling af årsabonnementet.

Personlig træning i PS Studio er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Opkrævningen og træningssessionerne fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af aftalen.

7. Garantier. Mens firmaet og dets træner (r) fuldt ud mener, at motion, der specifikt udøves tilpasset til klienten, er gavnlig for klientens sundhed og velvære, kan firmaet og dets træner ikke garantere resultaterne af træningssessionerne. Virksomheden og dens træner fremsætter ingen erklæringer og / eller garantier for, at kunden vil tabe sig, få muskelmasse, være i stand til at deltage i nogen specifik fysisk og / eller atletisk aktivitet eller opnå andre særlige og / eller specifikke resultater. PS Studio og deres træner (r) opfordrer kraftigt kunden til at følge en sund diæt i forbindelse med personlig træning og fortsat træning.

8. Tvisteløsning og juridiske gebyrer. I tilfælde af en tvist, der opstår som følge af disse betingelser, som ikke kan løses ved gensidig aftale, er parterne enige om at indgå i mægling. Hvis sagen ikke kan løses gennem mægling, og der følger en retssag, vil den succesrige part have ret til sine advokatsalærer, herunder, men ikke begrænset til sine advokats gebyrer.