Classic flow yoga2018-09-08T10:45:39+00:00

Project Description

En dynamisk praksis, hvor yogastillingerne kædes sammen, så der opstår sammenhæng og energi. Vi skaber flow og bevæger kroppen i takt med åndedrættet. Overgangen fra én stilling til en anden er lige så vigtig, som det at være i en stilling. Fokus på bevægelse og åndedræt frembringer en tilstand af meditation i bevægelse. Du opnår bedre kredsløb, udholdenhed og styrke.