Coaching2018-09-08T11:49:25+00:00

Project Description

Coaching er et redskab til personlig udvikling

Coaching er for dig, som ønsker at skabe en positiv forskel for dig selv. Går du og er mellemtilfreds med dig selv og livet, og ved du ikke, hvordan du skal ændre det? Sammen kan vi finde din indre styrke, så du står stærkt i livet.

Gennem livet vil vi, uundgåeligt, støde på større og mindre udfordringer – alt lige fra helt små dagligdags problemer, der gentager sig dag efter dag, til store personlige livskriser. Uanset hvor store udfordringer du kommer ud for, er det afgørende for problemløsningen, hvordan du tænker og føler om problemet, og hvor godt du mestrer dine sociale færdigheder.

Typer af coaching

Stress coaching

Styrer pligterne og arbejdet dit liv? Oplever du hjertebanken, nervøsitet, muskelspændinger? Føler du dig ude af balance? Kender du ikke dig selv længere? Sover du dårligt om natten?

Jeg giver dig konkrete værktøjer, der hjælper dig til at håndtere mentalt og fysisk stress.

OBS. Ring på tlf. 40 75 87 50 efter køb for at aftale datoer for forløbet

Livscoaching

Kender du dine personlige værdier og styrker? Husker du at drage omsorg for dig selv? Får du sagt til og fra? Oplever du indre ro og balance? Stiller du for høje krav til dig selv? Frygter du fremtiden? Tænker du meget over, hvad andre tænker om dig? Har du lavt selvværd?

Gennem coaching får du indsigt i dig selv. Jeg hjælper dig med at omstrukturere dine negative tanker, så der bliver plads til ny energi, drømme, selvværd, bedre relationer og nye handlinger. 

OBS. Ring på tlf. 40 75 87 50 efter køb for at aftale datoer for forløbet

Coaching, kost & motion

Du ved stort set godt, hvad du skal gøre og hvad du skal spise. Men alligevel, så lykkedes det ikke for dig, at komme igang med at dyrke motion eller spise sundt - kender du det? 

Måske du har brug for at få belyst, hvad der i virkeligheden forhindrer dig? Jeg bruger coaching, som et effektivt værktøj til at opnå varige livsstilsændringer. Sammen afdækker vi dine forhindrer og sætter en sikker kurs mod dit mål.  

OBS. Ring på tlf. 40 75 87 50 efter køb for at aftale datoer for forløbet

Styrkebaseret coaching

Ved du hvad du er god til? Ved du hvad der gør dig glad?

Mange af os tror, at vi optimerer mest i vores liv ved at rette vores egne eller andres fejl, men faktisk får vi mere ud af sætte vores styrker i spil, og bruge dem til at navigere uden om vores fejl. Når du bruger dine styrker, får du mere positiv energi, du præsterer bedre og er mere nærværende og engageret. 

Den styrkebaserede coaching tager udgangspunkt i positiv psykologi og en styrkeprofiltest.

OBS. Ring på tlf. 40 75 87 50 efter køb for at aftale datoer for forløbet

Afsæt i positiv- og kognitiv psykologi samt kroppens intelligens

Uanset hvor store udfordringer vi kommer ud for, er det afgørende for problemløsningen, hvordan du tænker og føler om problemet, og hvor godt du mestrer dine sociale færdigheder. Ønsker du at kunne overvinde disse udfordringer og skabe forandring i dit liv, så er coaching et stærkt redskab, der hjælper dig med at overvinde mentale grænser. Du vil kunne opnå ting, som du ikke troede var mulige. Det skyldes at man via kognitiv coaching lærer at omstrukturere tanker og følelser, og derigennem kan ændre adfærd. Kort sagt opnår man altså klarhed og skaber nye perspektiver. Som mentaltræner arbejder jeg udfra det motto; “DU bliver hvad du tænker”.
Som Coach tager jeg afsæt i den kognitive- og positive psykologi. Den kognitive psykologi er den mest evidensbaserede terapiform, mens positiv psykologi er trivselsskabende. Jeg arbejder også med kroppens intelligens, og hjælper dig med at afkode oversete og skjulte følelsesmæssige og personlighedsrelaterede påvirkninger, som kan skabe stress, sygdom og helbredsproblemer, sådan du kan genoprette kroppens naturlige sundhed og balance. Og først når du er afkodet, kan vi arbejde med at erstatte nuværende negative og forhindrende suggestioner og overbevisninger med nye positive og fremmende overbevisninger, som får dig til at trives.

Når du arbejder med mig, vil vi derfor sammen tage  udgangspunkt i en specifik nutidig situation og arbejde os fremad. Jeg hjælper dig med at forbedre din ydeevne, færdigheder og copingstrategier således du kommer bedre og lettere igennem dine udfordringer. På den måde oparbejder du en mentalrobusthed,  således du opnår de bedste resultater, bedste helbred og vil opleve trivsel, glæde og tilfredshed med dig selv og dit liv. .