SIKKERHED

 1. Lås venligst alle dine værdigenstande inde i skabene i omklædningsrummet for at mindske risikoen for tyveri. PS Studio påtager sig ikke noget ansvar for værdigenstande.
 1. Bloker aldrig udgangene.
 1. Det, som er forbudt i henhold til dansk lovgivning, er ganske givet også forbudt hos PS Studio. Hvis tyveri, trusler, chikane eller andre ulovlige handlinger forekommer i PS Studio vil det blive anmeldt til politiet.
 1. PS Studio har ret til at foretage kameraovervågning i overensstemmelse med lovgivningen.
 1. Du skal følge åbningstiderne i PS Studio

6. . Af sikkerhedsmæssige årsager har PS Studio ret til at bryde låsen til dit skab op.

ORDEN

 1. Hos PS Studio er der plads til alle. Behandl andre med respekt uanset alder, køn, funktionsnedsættelse etniske tilhørsforhold eller trosforhold. 
 1. Lad altid andre medlemmer, der træner, benytte træningsudstyret, når du selv tager en pause. 
 1. Vis hensyn, når du anvender din mobiltelefon. Medbring ikke din mobiltelefon til holdtræning og besæt ikke maskiner i mens du benytter din telefon. 
 1. Sørg for altid at afsprit maskinerne efter brug af henhold til renlighed i PS Studio.
 1. Læg træningsredskaber tilbage efter brug. Generelt skal du rydde op efter dig selv efter endt træning. 
 1. Hvis du møder for sent til holdtræning, kan du blive nægtet deltagelse af hensyn til de øvrige deltagere på holdet.
 2. Fjern tunge vægtskiver fra stativer efter brug.
 3. Fotografering og filmoptagelse i PS Studio er tilladt så længe andre medlemmer ikke tager det ilde op eller medvirker på optagelserne/billederne. Er andre medlemmer i risikozonen for at medvirke på optagelserne/billeder skal du have en godkendelse først. Fotografering og filmoptagelse i omklædningsrummene er STRENGT forbudt.
 4. Du må ikke indtage alkoholiske drikkevarer i træningscentret.
 5. Du må ikke markedsføre/sælge dine egne eller andres varer/tjenester hos PS Studio.
 6. Det er udelukkende instruktører og personlige trænere, der er ansat hos SATS eller som betaler en månedlig lejeafgift, som må instruere og træne medlemmer i PS Studio’s lokaler.
 7. Brug af stoffer og doping er STRENGT forbudt i PS Studio.