Handelsbetingelser

På denne side kan du læse PS Studio ‘s handelsbetingelser.

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Alexander W. Søndergaard
CVR. nr. 42236136
Adresse: Gøteborgvej 6,9200 Aalborg
E-mailadresse: [email protected]
Telefonnummer: 40601010

 

Betaling

Hos PS Studio kan der betales med automatiske betalinger, mobilepay eller via faktura.


Levering

Ydelsen leveres i PS Studio, Gøteborgvej 6, 9200 Aalborg eller på aftalt adresse.


Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret eller indenfor 14 dage.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved [email protected], og/eller tlf: 28 83 20 28. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb indenfor din fortrydelsesret, får du det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Det vil sige at hvis du fortryder dit køb efter rekvireret assistance – faktureres du for alle assistanceomkostinger forbundet med forgæves sagsoprettelse og/eller kørsel.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af tjeneste uden samtidig at give os skriftlig meddelelse om dette. Dette gøres til mail: [email protected]

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. For at tilbagebetale beløbet er det vigtigt du i din meddelelse angiver dit registrerings – og kontonummer.

 

Opsigelse af abonnement og/eller ydelse

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af PS Studio eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelsen sker skriftlig til [email protected]

 

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på 40 60 10 10 eller [email protected]

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Personoplysningerne registreres hos PS Studio ApS og opbevares i fem år efter endt ydelse, hvorefter oplysningerne slettes. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til PS Studio ApS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mail: [email protected]