Erhvervscoaching og kropsbehandling2019-02-04T09:03:32+00:00

.

 

.

 

.

ERHVERVSCOACHING & KROPSBEHANDLING

FRA OVERLEVELSE TIL OVERSKUD

Rigtig mange mennesker har i dag fået skabt et liv, som de i virkeligheden ikke har energi til at leve eller opretholde.  Vi er ikke nødvendigvis stressede, men oplever mangel på energi, glæde og overskud. Min erfaring er, at mange ofte stiller sig selv dette spørgsmål om og om igen: “Er det her virkelig meningen med mit liv?”

Dybest set er vi glade for vores job, familie og vores liv, men vi når næsten ikke, at nyde det. Vi er aldrig helt til stede i nuet, og vil allerhelst være to skridt foran. Vi arbejder for hårdt i stedet for at arbejde smart. I sidste ende forringer det både kvalitet, glæde, energi, effektivitet og samarbejde.

Uanset om travlheden er negativ, som følge skyldes stress, konflikter og mistrivsel , eller positiv som følge af en spændende hverdag med et arbejde, der giver så meget drive, at arbejdet ikke kan slippes, så må vi ikke undervurdere denne travlhed. Hvis vi ikke tager vare på os selv undervejs, så er det skadeligt både for den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed.

MEDARBEJDERE ER DEN VIGTIGSTE NØGLERESSOURCE

Desværre lever mange mennesker helt forkert, hvis man ser på, hvad kroppen er skabt til. Vi sover for lidt, vi bevæger os for lidt, vi spiser for meget. Resultatet af dette er: Stress, manglende nærvær, manglende koncentration, manglende energi og livsstilssygdomme

Arbejdspladsen er på flere måder et godt sted at arbejde med energi, sundhed, glæde og trivsel. Der kan opnås en række gevinster for den enkelte medarbejder og for jeres arbejdsplads som helhed. I PS Erhverv fokuserer vi på, at skabe en ja-kultur med stor energi. En ja-kultur handler ikke om at skabe en virksomhedskultur, hvor alle går lalleglade rundt og og giver high fives. En ja-kultur betyder ikke, at man ikke må give kritik, blive uenig og have diskussioner. Tværtimod er det afgørende for enhver virksomhed, at der bliver sagt nej på det rette tidspunkt, men grundstemningen skal være positiv, og kritikken konstruktiv. Positivitet er den bedste ressource i krisetider.

Hvordan skaber vi så denne ja-kultur?

COACHING OG KROPSTERAPI

En ja-kultur skabes ved at arbejde med medarbejdernes og lederens overbevisning. Her er coaching og kropsbehandling et effektivt værktøj. Vi sikrer og forebygger, at medarbejdere og ledere opnår mindre stress, større ro og bedre præstationer – privat og i arbejdslivet. Mange medarbejdere og ledere bliver i hverdagen presset af at skulle udføre mange opgaver og træffe beslutninger med stor impact i et højt tempo. Dette kan efter længere tids højt tempo føre til mindre energi samt spændinger og smerter i kroppen. Derfor kombinerer vi erhvervscoaching med kropsterapi, da vi på denne måde får både mentale og fysiske resultater, således energien kan optimeres samtidig med, at der skabes ro, overblik og velvære.

Coaching og kropsbehandling udvikler evnen til selvledelse og selv-anerkendelse samt evnerne til at lede og inspirere sig selv og andre.  Vi giver medarbejdere og ledere de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger, håndtere stress og navigere i forandringer. Vores coaching tager afsæt i den enkelte medarbejders fundament. Dit fundament skal være solidt og stærkt før du kan bygge mere raffinerede strategier på. Vi bruger vores lange erfaring med effektfulde værktøjer indenfor åndedræt øvelser, kropslig og mental udvikling, motion og kost som brændstof til din krop og danner grundlag for en accelereret proces i mod optimal præstation. Vi behandler, coacher og træner dig, så du øger din værdi som erhvervsmand/kvinde, leder – og menneske.

SÅDAN KAN ET FORLØB SE UD

PS erhverv har skabt et unikt forløb,der øger balancen mellem sundhed, trivsel og præstation på arbejdspladsen. Det sker gennem en personlig livstilsanalyse og et tilpasset behandlingsprogram.

Over tre måneder arbejder vi med den enkeltes specifikke potentialer og udfordringer. Forløbet foregår i PS Studio eller i jeres virksomhed; Mentaltræning, Kropsanalyser, kropsbehandlinger, åndedræts øvelser, kropssprog, træning og kostvejledning.Vi følger den enkelte tæt hele vejen og justerer forløbet efter behov.

PS erhverv samler en bred vifte af kompetencer fra erhvervslivet og bygger på solid erfaring med sundhed energi og performance i arbejdslivet. Fra overlevelse til overskud giver medarbejdere og ledere de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger,håndtere stress og navigere i forandringer.

TRIN 1

Introsamtale - individuel screening

Personlig samtale med livscoach, hvor udfordringer og behov klarlægges


Måling af kroppen - InBody 270

Knoglemuskulatur, væskebalance, muskelstyrke, vægt, BMI samt balance mellem fedt- og muskelmasse 


Screening - kroppens historik udfordres

Skader, operation, sygdomme, stress, depression, fødsler og lign. 


Analyse - kroppen analyseres

Behandlingsområder og særlige fokuspunkter


Vejledning - plan for forløbet

En målrettet og personlig plan for behandlingsforløb 


Samlet varighed for trin 1: ca. 90 minutter

TRIN 2


Behandlingsforløb - 10 x behandling

Forløbet varierer i art og længde. Programmet er specifikt tilpasset den enkelte og kan f.eks. indeholde kropsterapi behandlinger, kostvejledning, åndedrætsøvelser, personlig træning og coaching


Opfølgning

Der følges op på forløbet en gang om ugen ved de individuelle behandlinger


Evaluering

Efter tre behandlinger evaluerer vi programmet sammen og tilpasser/justerer, hvis nødvendigt


Slut evaluering

Efter otte behandlinger evaluerer vi forløbet og giver en vejledning til det næste skridt. De sidste to behandlinger justeres efter behov


Andet - gratis træning

Der er mulighed for at træne gratis i PS Studio i de tre måneder, forløbet varer (f.eks. styrketræning, yoga, meditation mm.)


Samlet pris for trin 1+2: 15.900 ,-

Dette er blot en ud af mange måder, at arbejde med sundhed, energi og trivsel i virksomhederne på. Vi kan tilpasse et forløb som passer til din virksomhed. samt vi kan arbejde med virksomheden som helhed eller i grupper
Hjælp og rådgivning

FÅ ET OPKALD AF PERNILLE